Umowy komisowe

Warunki

1. Potrzebne dokumenty
Umowę komisową sporządzamy na podstawie jednego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy należące do osoby zastawiającej w komis.

2. Wymagania usługi komisowej
Pożyczka komisowa udzielana jest Klientowi na podstawie zastawu, który musi być jego własnością. Zapewniamy minimum formalności oraz rzeczową wycenę zastawu. Wartość zastawu określa „Lombard Gold Art”.

3. O pożyczce komisowej
Maksymalną kwotę o jaką może starać się Pożyczkobiorca określa wysokość zastawu. Warunki pożyczki tj. prowizja, termin spłaty itd. uzgodnione między Pożyczkobiorcą, a „Lombard Gold Art”, określa umowa komisowa. Pożyczkobiorca otrzymuje do ręki całą wnioskowaną kwotę. Nie pobieramy prowizji z góry.

4. Terminy spłaty
Umowę komisową zawieramy na okres od 7 do 35 dni kalendarzowych, z możliwością przedłużania na kolejne okresy. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji terminu spłaty pożyczki.

5. Wysokość prowizji
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, wysokość prowizji jest ustalana na podstawie wysokości pożyczki oraz terminu jej spłaty.

6. Jak zwrócić pożyczkę
Zwrotu pożyczki dokonuje Pożyczkobiorca, bądź osoba posiadająca stosowne upoważnienie.

7. Przedłużenie okresu spłaty pożyczki
Istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki. O przedłużenie terminu wnioskować może Pożyczkobiorca, bądź osoba posiadająca stosowne upoważnienie. Przedłużenie terminu spłaty wiąże się z rozliczeniem jedynie odsetek i zawarciem nowej umowy.

8. Spłata częściowa
Istnieje możliwość częściowej spłaty pożyczki.

9. Przechowanie zastawu
Gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych nam zastawów. Przedmioty pozostawione u nas są odpowiednio zabezpieczone i przechowywane.

10. Nie wywiązanie się z umowy
W przypadku braku spłaty pożyczki, zastawione przedmioty zgodnie z umową przechodzą na własność „Lombard Gold Art”. Następuje rozwiązanie umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą, a „Lombardem Gold Art” oraz obustronne wygaśnięcie roszczeń.

11. Nota prawna
W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.